Zelfscan Ik ben OK, jij bent OK

Zelfscan Ik ben OK, jij bent OK

zelfscan scan
Home » Persoonlijk Leiderschap » Zelfscan Ik ben OK, jij bent OK

Meer zicht op je wijze van communiceren en (samen)werken met het OK Kwadrant

Het OK Kwadrant bestaat uit vier vensters waardoor je kunt kijken naar de wereld.
Door welk venster je kijkt, beïnvloedt hoe je communiceert en samenwerkt.
Welke keuzes maak je in je communicatie en samenwerking? Welk pad sla je in?
Wil je meer door het ‘Ik ben OK, jij bent OK’ venster kijken en gericht onderzoeken waar je winst kunt behalen? Doe dan hieronder onze Zelfscan ‘Ik ben OK, jij bent OK’!

Dit artikel is eerder verschenen in onze nieuwsbrief Zelfscan ‘Ik ben OK, jij bent OK’ (nr. 59)

Ook elk kwartaal gratis tips en artikelen ontvangen om je persoonlijk leiderschap te versterken?

Er zijn vier vensters waardoor je kunt kijken:

Ben je benieuwd door welk venster je vooral kijkt?

Door hieronder onze zelfscan in te vullen verken je het OK Kwadrant met betrekking tot jouw manier van communiceren en (samen)werken. Zo komen o.a. de volgende thema’s aan bod: je mening uiten, (zelf)vertrouwen, persoonlijk leiderschap, feedback geven en ontvangen en zorgen voor jezelf.

Zo word je je bewuster door welk venster je vooral kijkt naar jezelf en anderen. Dat kan natuurlijk per situatie, bijvoorbeeld in je werk of privé, verschillen. Bepaal bij het invullen van de zelfscan welke situatie voor jou het meest relevant is om vanuit te gaan.

Voor elk venster hebben we enkele stellingen opgenomen, waarbij je kunt aangeven in hoeverre deze op jou van toepassing zijn. Aan het eind van de zelfscan wordt aangegeven hoe je de punten kan tellen.

Zelfscan ‘Ik ben OK, jij bent OK’: door welk venster kijk jij?

In deze zelfscan kijk je naar 11 thema’s. Per thema tref je steeds 4 stellingen aan. Achter elke stelling kun je aangeven of deze stelling vaak (2 punten), soms (1 punt) of nooit (0 punten) voor jou opgaat. Aan het eind van de zelfscan wordt uitgelegd hoe je de punten kunt optellen.

Reflectie vrouw raam
1 Zelfreflectie2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Anderen zijn zich vaak heel bewust van zichzelf. Ik weet niet zo goed waarom ik de dingen doe.2
1
0
2
Ik vind het belangrijk om naar mezelf te kijken en zie dat anderen dat ook vaak doen.2
1
0
3
Ik ben niet bezig met zelfreflectie en denk dat ook anderen daar niet aan toekomen.2
1
0
4
Ik doe veel aan zelfreflectie, maar ik denk dat anderen niet naar zichzelf kijken.2
1
0
Vertrouwen
2 Vertrouwen in je eigen en andermans kunnen2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Ik ben geneigd om voor mij moeilijke situaties uit de weg te gaan. Ik ben bang dat ik het niet goed zal doen. Anderen doen het vast beter.2
1
0
2
Ik ben tevreden met mezelf en heb positieve verwachtingen van
anderen.
2
1
0
3Ik heb weinig vertrouwen in mezelf en ook niet in anderen.210
4
Als anderen dingen oppakken gaat het nogal eens fout. Ik pak dingen liever zelf op.2
1
0
Persoonlijk leiderschap richting kiezen
3 Persoonlijk leiderschap2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Anderen verdienen het dat ik het hen naar de zin maak, ook al ga ik daarbij over mijn eigen grenzen. 2
1
0
2
Ik neem verantwoordelijkheid voor hoe ik omga met wat op mijn pad komt en ga er vanuit dat anderen ook hun eigen leider kunnen zijn. 2
1
0
3
Ik doe niet meer dan noodzakelijk. Anderen zijn ook alleen maar met zichzelf bezig. 2
1
0
4
Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar veel mensen zijn afwachtend of lopen de kantjes er vanaf. 2
1
0
Mening uiten
4 Je mening uiten2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1

In een gesprek luister ik vooral naar anderen, want mijn input is niet erg belangrijk en anderen hebben vaak leuke of goede dingen te vertellen.2

1

0

2
Ik sta open voor waar anderen mee komen. Als ik een andere mening heb durf ik daarvoor uit te komen.2
1
0
3
Mensen roepen vaak maar wat, zonder te weten waar ze het over hebben. Ik maak die fout liever niet, dus ik hou meestal mijn mond.2
1
0
4
Veel mensen durven hun mening niet te geven. Ik heb zelf geen moeite met te zeggen wat ik vind. 2
1
0
Feedback geven ontvangen
5 Negatieve feedback geven2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1

Ik vind het lastig om moeilijke zaken of problemen aan te kaarten. Ik geef eerder anderen hun zin en bewaar de
goede, lieve vrede. 
2

1

0

2

Ik vind het belangrijk negatieve feedback te geven, wanneer dat aan de orde is. Ik ga er vanuit dat anderen ook
negatieve  feedback geven, wanneer zij iets lastig vinden of als negatief ervaren.
2

1

0

3

Wanneer ik iets niet fijn vind, heb ik vaak het gevoel dat het geen zin heeft om er iets van te zeggen. De ander reageert waarschijnlijk toch niet positief of doet er niets mee. 2

1

0

4
Ik doe mijn best om negatieve feedback te geven. Ik heb het idee dat anderen het geven van negatieve feedback uit de weg gaan.2
1
0
Feedback geven ontvangen lastig
6 Negatieve feedback ontvangen2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
De meeste mensen kunnen negatieve feedback goed 
ontvangen. Ik krijg er heel veel stress van.
2
1
0
2

Als iemand negatieve feedback voor me heeft, dan hoor ik dat graag, want dan kan ik  er iets mee. Ik denk dat de meeste mensen stevig genoeg zijn om negatieve feedback te ontvangen. 2

1

0

3

Als ik negatieve feedback krijg zit ik daar enorm mee.  Ik denk dat de meeste mensen het heel lastig vinden, wanneer anderen hen negatieve feedback geven. 2

1

0

4
Ik kan goed op negatieve feedback reageren. Anderen lukt dat meestal niet. 2
1
0
Waardering complimenten geven ontvangen
7 Waardering geven en ontvangen2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Ik geef graag complimenten, ik zie wat anderen goed doen.
Complimenten ontvangen vind ik erg lastig. 
2
1
0
2
Ik heb er geen moeite mee om mijn waardering te uiten en ik  vind het ook fijn om complimenten te ontvangen.2
1
0
3
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg! Complimenten voor mij of voor anderen zijn overbodig. 2
1
0
4

Wanneer anderen iets goed hebben aangepakt, geef ik  vaak een
compliment. Anderen zeggen vaak niks of benoemen alleen wat er niet goed ging.
2

1

0

Hulp vragen
8 Hulp vragen2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Ik durf geen hulp te vragen. Anderen zitten er vaak niet mee om dat wel te doen.2
1
0
2
Als het nodig is vraag ik anderen om hulp. En zij kunnen ook
altijd bij mij terecht. 
2
1
0
3

Ik probeer problemen altijd zelf op te lossen. Ik wil anderen er niet mee lastig vallen. Ze willen me vast wel helpen, maar ze hebben het al druk genoeg. 2

1

0

4
Ik pak dingen vaak sneller en beter op dan anderen. Dus ik vraag  niet snel om hulp.2
1
0
Luisteren
9 Luisteren, samenvatten, doorvragen2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1Ik zie dat anderen goede gesprekken kunnen voeren. Mij lukt dat niet.210
2

Ik beschik over goede communicatievaardigheden. Ik doe mijn best gesprekken goed te laten verlopen en ik ga er vanuit dat anderen dat ook doen. 2

1

0

3Het is bijna ondoenlijk om een goed gesprek te voeren met elkaar.210
4
Ik zit altijd goed in een gesprek, maar anderen kunnen of willen dat vaak niet. 2
1
0
Team samenwerken
10 Samenwerken2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Ik voel me vaak te onzeker om iets in te brengen en ik denk dat
anderen het goed afkunnen zonder mijn bijdrage. 
2
1
0
2
Ik vind het prettig om met anderen samen te werken.  Samen weet en kun je meer dan in je eentje.2
1
0
3
Samenwerking loopt meestal niet uit op goede resultaten. Het blijft vaak bij praten en we komen niet tot concrete afspraken. 2
1
0
4
Ik vind dat anderen het vaak bij het verkeerde eind hebben, dus ik trek meestal mijn eigen plan. 2
1
0
Voor jezelf zorgen ontspannen bad spa
11 Zorgen voor jezelf2 = Vaak1 = Soms0 = Nooit
1
Ik ga in de praktijk aan mezelf voorbij. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat anderen wel goed voor zichzelf kunnen zorgen. 2
1
0
2
Ik ben het waard om goed voor mezelf te zorgen. Voor anderen geldt dat ook. 2
1
0
3
Ik hanteer het motto voor mezelf en anderen van ‘niet piepen, maar
poetsen’. 
2
1
0
4
Ik zorg goed voor mezelf. Anderen zien voor zichzelf daar het nut niet van in. 2
1
0
OK Kwadrant venster geopend

En, door welk venster kijk jij?

Je hebt nu voor elk van de 11 thema’s punten toegekend aan de 4 bijbehorende stellingen. Om te achterhalen door welk venster je vooral kijkt, tel je eerst de punten die je hebt toegekend aan alle stellingen met nummer 1 bij elkaar op. Noteer dit bij Stelling 1 (- + Ik ben niet OK, jij bent OK). Doe vervolgens hetzelfde voor de stellingen 2, 3 en 4.
Het stellingnummer met het hoogste aantal punten geeft aan door welk venster je vooral kijkt.

StellingPuntenVenster
1– + Ik ben niet OK, jij bent OK
2+ + Ik ben OK, jij bent OK
3– – Ik ben niet OK, jij bent niet OK
4+ – Ik ben OK, jij bent niet OK

Komt de uitkomst van de zelfscan overeen met hoe je naar jezelf kijkt
of ben je er toch enigszins door verrast?

Meer artikelen in deze reeks

Wil je veel meer gaan kijken door het ‘ik ben OK, jij bent OK’ venster?
Start een coachtraject met ons!

Wil je meer informatie of direct een afspraak maken, neem dan contact met ons op.
We staan je graag te woord.

Anderen bekeken ook deze artikelen